Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2014

nickonick
1172 019f
Reposted fromlittleproblem littleproblem

December 15 2014

nickonick
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty

December 14 2014

3955 1a6d
nickonick
O, mamo - myślałem- łatwiej chyba zbudować sobie nieśmiertelność niż porozumienie z drugim człowiekiem. 
— Marek Hłasko; Dom mojej matki
nickonick
7576 ede9
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viacalineczka calineczka
nickonick
Nigdy nie staraj się być miłym. Ludzie i tak tego nie doceniają...
Reposted fromJustineJey JustineJey viacytaty cytaty
nickonick
0443 7e95
Reposted fromcompromise compromise viacytaty cytaty
nickonick
Nie umiem Cię pocieszyć kiedy patrzysz w przeszłość.
— (...)
nickonick
gdy patrzę w Twoje oczy wiem,
że nie chcę już niczego szukać      
                                                               ♡
— pezet . nieważne ♡

October 29 2014

nickonick
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
nickonick
6316 3140
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

October 28 2014

nickonick
1798 7188
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
nickonick
Reposted fromweightless weightless
nickonick
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viacytaty cytaty
nickonick
0962 5625 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viascorpix scorpix
nickonick
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
9950 ae39 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viacalineczka calineczka

October 22 2014

nickonick
6722 3b91
Reposted fromksiezycowykot ksiezycowykot viascorpix scorpix

October 16 2014

nickonick
Chcę po prostu wiedzieć.
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
nickonick
Nie gniewaj się – mówię z wysiłkiem. – Nie gniewaj się za to, co ci wtedy powiedziałam… To było we mnie, nie w tobie. To całe świństwo, wiesz… Ta złość, ta pycha, ta samotność… To było we mnie, ja byłam chora czy coś…
— Agnieszka Osiecka, "Zabiłam ptaka w locie"
Reposted fromjust-breathe just-breathe viacalineczka calineczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl